TARIEVEN

Tarieven en vergoeding 

De tarieven zijn opgebouwd uit de tijd dat u daadwerkelijk bij mij op het spreekuur bent (directe tijd) en de uitwerktijd ( indirecte tijd ), waar u doorgaans niet bij aanwezig bent. Ik heb contracten met alle grote zorgverzekeraars, zij bepalen het exacte tarief. Indien u niet voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking komt, zijn de volgende tarieven van toepassing.

 
Consult Min. Dieetbehandeling  
Kennismakingsgesprek GRATIS 20    
Eerste consult 90 €109,50  
Vervolgconsult 60 € 73,00  
Vervolgconsult 45 minuten 45 € 54,75  
Kort vervolg consult 30 € 36,50  
Digitaal consult 15 € 18,25  
Telefonisch consult 15 € 18,25  
Weegconsult 15 € 18,25  
Huisbezoek eerste consult 90 €109,50 + € 12,50 uittoeslag*  
Huisbezoek vervolg consult 45 €  54,75 + € 12,50 uittoeslag*  

deze uittoeslag is alleen voor huisbezoeken binnen de gemeente Nijkerk. Tarieven buiten Nijkerk op aanvraag.

Wanneer u zonder afmelding niet verschijnt op een afspraak dan wordt de directe tijd die voor het consult gereserveerd was bij u in rekening gebracht. 
Voorkom onnodige kosten
 door uw afspraken minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te verzetten.
Ik ben hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen in de week per voicemail bereikbaar.

VERGOEDING

Dieetbehandeling is voor 3 uur per jaar in de basisverzekering opgenomen.
Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen is meestal geen verwijsbrief van uw (huis)arts nodig.
Alleen in geval van een huisbezoek is een verwijsbrief nodig.

Dieetbehandeling uit de basisverzekering gaat ten koste van uw verplicht eigen risico. De extra uren die u daarna uit uw aanvullende verzekering kunt gebruiken, gaan niet ten koste van uw eigen risico. Check uw polisvoorwaarden om te zien of u extra uren dieetbehandeling vergoed krijgt.

Neem contact met mij op, als u nog vragen heeft over vergoeding van dieetbehandeling.