INFO

Tekorten in de voeding

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ons voedsel steeds minder essentiële voedingsstoffen levert. Oorzaken hiervoor liggen o.a. in intensieve en onnatuurlijke kweekmethoden, het lang houdbaar maken van ons voedsel, het bewerken (raffineren) van grondstoffen en het toevoegen van allerlei hulpstoffen. Om deze redenen werk ik het liefst met biologische producten. Puur en onbewerkt, zoals de natuur het bedoeld heeft.

NAAR DE NATUURDIESTIST

Extra voedingsstoffen nodig
Daarnaast heeft ons lichaam juist extra voedingsstoffen nodig om al deze bewerkingen te compenseren, afvalstoffen uit ons lichaam te verwijderen en andere belastingen van ons lichaam (denk aan milieuverontreiniging zoals uitlaatgassen, straling, medicijnen etc.) te neutraliseren. Dit uit zich o.a. in chronische ziekten en welvaartsziekten. Denk hierbij aan overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Ook de toename van allergieën en intoleranties is echt iets van deze tijd. Door je voeding aan te passen, zijn vaak verrassende resultaten te boeken. 

Laat je voeding je medicijn zijn
Door het aanvullen van de opgebouwde tekorten krijgt het lichaam weer de kans om zichzelf te genezen, op een natuurlijke manier. Een gezonde, natuurlijke voeding vormt hierbij de basis. Waar nodig maak ik daarnaast gebruik van supplementen. 

Naar de natuurdiëtist, iets voor u? 

Zoals uit voorgaande
 al is op te maken, kan een natuurdiëtist voor iedereen, van heel jong tot heel oud, iets betekenen. Ook voor reguliere dieetvragen kunt u nog steeds bij mij terecht. Ik ben immers ook ‘gewoon’ diëtist.

Klachten en aandoeningen waarbij een dieetadvies gewenst is:

 
 • Diabetes
 • Hart- en Vaatziekten
 • Overgewicht en ondergewicht
 • Eetstoornissen
 • Spijsverteringsklachten 
 • IBS of spastische darm, obstipatie, diarree
 • Hypoglycaemische klachten: bloedsuikerschommelingen
 • COPD (chronisch obstructieve longziekte)
 • Gedragsproblemen bij kinderen
 • Burnout en stress
 
 • Allergieën en intoleranties
 • Huidaandoeningen
 • Gewrichtsproblemen, osteoporose
 • Reumatische klachten 
 • Vermoeidheid
 • Ter voorbereiding op een operatie
 • Herstel na ziekte, therapie of operatie
 • PCOS (polycysteus ovariumsyndroom)
 • Hormonale disbalans (PMS, overgang), 
 • Rondom de zwangerschap

Heeft u klachten, of wilt u ze juist voor zijn? Maak gratis en vrijblijvend een kennismakingsafspraak om uit te vinden wat ik voor u of uw kind zou kunnen betekenen. In dit kosteloze gesprek van ongeveer 20 minuten gaan we uw hulpvraag in kaart brengen en bepalen we of behandeling bij een (natuur)diëtist in uw geval zinvol is. Vervolgens plannen we een eerste afspraak, indien gewenst. U mag ook direct een eerste afspraak maken.

De diëtist werkt professioneel

Alleen professionals die de vierjarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond, mogen zich ‘diëtist’ noemen. 
Deze titel is bij de wet beschermd. Na het afstuderen is elke diëtist verplicht om het vak goed bij te houden, voldoende werkervaring op te bouwen en te voldoen aan kwaliteitsnormen. Diëtisten die aan deze eisen voldoen, worden ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Fiona Kas voldoet aan deze eisen.

Fiona Kas Natuurdiëtist is aan gesloten bij www.natuurdiëtisten.nl. Alleen diëtisten die naast de gewone opleiding een aanvullende opleiding in de orthomoleculaire geneeskunde hebben afgerond mogen zich ‘natuurdiëtist’ noemen. 

 

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
NEDERLANDSE VERENIGING VAN DIETISTEN

NATUURDIETISTEN NEDERLAND
KWALITEITSREGISTER PARAMEDICI

Orthomoleculaire behandeling

De term ‘orthomoleculair’ werd voor het eerst gebruikt in 1968, door professor Linus Pauling. Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond, en orthomoleculair staat voor: de moleculen betreffende. In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men er dus naar met stoffen te werken die het lichaam zonder schade kan gebruiken en verwerken.

In de orthomoleculaire behandelwijze staat het streven voorop om met de voeding zoveel mogelijk nodige en nuttige voedingsstoffen binnen te krijgen en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen. Helaas is het, ook voor een gezond persoon, bijna onmogelijk om via de voeding optimale hoeveelheden van bepaalde voedingsstoffen te consumeren.

Zowel met het doel ziekten te voorkomen als met het doel ziekten te behandelen, kan het nodig zijn, naast een zo volwaardig mogelijke voeding, extra voedingsstoffen in de vorm van voedingssupplementen in te nemen. Voedingssupplementen zijn in feite tabletten of capsules die een hoog gehalte bevatten van stoffen die in geringere hoeveelheid ook in de voeding voorkomen. Dit kunnen zijn: vitamines, mineralen, aminozuren, essentiële vetzuren of enzymen, maar ook minder bekende groepen van stoffen zoals bijvoorbeeld de bioflavonoïden.

Orthomoleculaire voeding en voedingssupplementen kunnen in het algemeen zonder problemen gebruikt worden naast andere behandelingen zoals regulier geneeskundige behandelingen of bijvoorbeeld homeopathie. Toch kunnen soms orthomoleculaire middelen en reguliere medicijnen elkaars werking beïnvloeden. Het is daarom van belang dat een arts, apotheker of therapeut er van op de hoogte is wat u gebruikt.

Wat er aan het eerste consult vooraf gaat
U kunt zich telefonisch aanmelden voor een eerste afspraak, of, indien u nog twijfelt eerst een gratis
kennismakingsafspraak maken. Voor het eerste consult vult u een aantal formulieren in. 
Denk aan een eetdagboek van 3 dagen, een klachtenregistratie en uw medische gegevens.


Het eerste consult

Het eerste consult start met het samen doornemen van de ingevulde lijsten en waar nodig zal ik om meer uitleg vragen. Op basis daarvan stel ik een diëtistische diagnose en stel ik een behandelplan voor. Ook kunt u al uw vragen over voeding en de relatie met uw klachten stellen. U ontvangt dus na het eerste consult een advies
, waar u zich de komende 3-6 weken mee gaat bezighouden. Het eerste consult duurt 60 minuten met daarbij 30 minuten uitwerktijd. 


Wat neemt u mee naar het eerste consult?

 • uw zorgpas met het nummer van uw zorgverzekering
 • een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of rijbewijs
 • indien aanwezig een verwijsbrief van huisarts, tandarts of specialist
 • de ingevulde vragenlijsten


Vervolgconsult

Na 3-6 weken komt u weer in de praktijk en evalueren we de afgelopen tijd. Hoe is het gegaan? 
Zijn uw klachten veranderd? Wat vond u moeilijk? Heeft u nog vragen of heeft u praktische tips nodig? 
Heeft u voldoende variatiemogelijkheden? Waar nodig worden de adviezen aangepast of wordt er extra onderzoek voorgesteld. Soms verwijs ik u door naar bijvoorbeeld uw huisarts of een andere aanvullende behandelaar.

Verdere vervolgconsulten vinden plaats naar behoefte. Soms kan dat maandelijks zijn of eens per kwartaal of juist vaker. U kunt altijd aangeven wat uw wensen hierin zijn. 

Een vervolgconsult duurt 45 minuten met daarbij 15 minuten uitwerktijd. Indien er geen uitwerktijd nodig is, wordt deze natuurlijk ook niet in rekening gebracht.

Een kort vervolgconsult duurt 30 minuten met daarbij 15 minuten uitwerktijd.

Buiten de gesprekken om kunt u met vragen bellen of uw vragen stellen via e-mail. 
Een korte vraag of mededeling is bij de consulten inbegrepen. 
Indien er voor mij daadwerkelijk tijd mee gemoeid is, zal een digitaal of telefonisch consult in rekening worden gebracht. 

Digitale en telefonische vervolgconsulten
Het is niet altijd nodig om voor een consult naar de praktijk te komen. Sommige vraagstukken lenen zich uitstekend voor het digitale medium. Andere situaties vragen om telefonisch overleg. Zorgverzekeraars vergoeden consulten op afstand soms niet. 

Huisbezoek
Indien u niet in staat bent om zelf naar het spreekuur te komen, kan ik bij u op huisbezoek komen. Het eerste consult is 60 minuten met 30 minuten uitwerktijd. Ook wordt een extra toeslag berekend (zie tarieven
).

Vergoeding 
Dieetbehandeling is voor 3 uur per jaar in de basisverzekering opgenomen. Dieetbehandeling gaat ten koste van uw verplicht eigen risico.
Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen is meestal geen verwijsbrief van uw (huis)arts nodig.
Alleen in geval van een huisbezoek, of wanneer u verzekerd bent bij CZ, Delta Lloyd, De Friesland of OHRA, is een verwijsbrief nodig.

Bij de tarieven vindt u meer informatie over vergoeding van consulten.  

Neem contact met mij op, als u nog vragen heeft over vergoedingen.