Professioneel - Fiona Kas natuurdietist

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Professioneel

 

De diëtist werkt professioneel

Alleen professionals die de vierjarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond, mogen zich ‘diëtist’ noemen.
Deze titel is bij de wet beschermd. Na het afstuderen is elke diëtist verplicht om het vak goed bij te houden, voldoende werkervaring op te bouwen en te voldoen aan kwaliteitsnormen. Diëtisten die aan deze eisen voldoen, worden ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Fiona Kas voldoet aan deze eisen.

Fiona Kas Natuurdiëtist is aan gesloten bij www.natuurdiëtisten.nl
. Alleen diëtisten die naast de gewone opleiding een aanvullende opleiding in de orthomoleculaire geneeskunde hebben afgerond mogen zich ‘natuurdiëtist’ noemen.

Omdat ik daarnaast een HBO opleiding Medische Basiskennis heb gedaan, ben ik tevens natuurgeneeskundig/orthomoleculair therapeut. Ik ben aangesloten bij de MBOG, de Maatschappij ter bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde. (Dit is in plaats van de VBAG, zoals nog in mijn folder genoemd staat). Hierdoor worden consulten (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Neem contact op indien u wilt weten of u voor gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komt.

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

 
Natuurdiëtisten Nederland
Netwerk Orthomoleculair Diëtisten
 
MBOG Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde
 
 
 
Kwaliteitsregister Paramedici
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu